Toimitus alkaen 0€ ✨

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 19.4.2020

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö:

Kaima Design / Kaisa Sipovaara

Piisivalkeantie 7-9 B 18

96100 Rovaniemi

info@kaimadesign.com

ksipovaara@gmail.com

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla tiedottamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilauksen tuotteista, toimittamisesta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kertyy rekisterinpitäjälle yrityksen ja asiakkaan välisestä toimesta. Tiedot voivat välittyä esimerkiksi verkkokauppatilausten, sähköpostin, puheluiden, sosiaalisen median viestien tai asiakastapaamisten välityksellä, tai muissa tilanteissa joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisterin tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Henkilötietoja luovuttaneen oikeudet:

Sinulla on seuraavat oikeudet: oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin), oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin), oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.